Hyvät ystävät!

 Tervetuloa Venäjän Suomen-suurlähetystön internet-sivuille!

Kiitän teitä Venäjää ja sen Suomen-suhteita kohtaan osoittamastanne mielenkiinnosta. Tänä päivänä voimme varmuudella todeta, että nuo suhteet ovat esimerkki aidostahyvästä naapuruudesta, jonka kehittämiseen ja vahvistamiseen suurlähetystö pyrkii tuomaan oman panoksensa.

Tehtävänämme on edistää hedelmällistä poliittista vuoropuhelua, rajan molemmin puolin asuvien ihmisten elämän laadun nostamiseen tähtääviä yhteistyöhankkeita sekä kulttuurialan ja humanitääristen yhteyksien laajentamista. Pyrimme myös löytämään ratkaisut käytännön kysymyksiin, joilta ei voida välttyä, kun kahdenvälisten suhteiden volyymi on niin iso.

Tästä työstämme, nyky-Venäjän elämästä sekä Venäjän ja Suomen välisten suhteiden ajankohtaisista tapahtumista kerromme internet-sivuillamme. Sivuilla on myös tietoa konsulipalveluista, Suomessa asuvia venäläisiä koskevista asioista ja toimittajien työstä. Toivomme, että nuo tiedot ovat teille mielenkiintoisia ja hyödyllisiä.

Olemme aina avoimia vuoropuhelulle ja valmiita huomioimaan kysymyksenne ja toivomuksenne.


Ystävällisin terveisin,


Alexander Rumyantsev

Venäjän federaation täysivaltainen erikoissuurlähettiläs
Suomen tasavallassa