Venäjän ja Suomen yhteistyö kulttuurin alalla perustuu 11. heinäkuuta 1992 Helsingissä allekirjoitettuun hallitustenväliseen Sopimukseen yhteistyöstä kulttuurin, koulutuksen ja tutkimuksen alalla.

Sopimuksen mukaisesti yhteistyötä toteutetaan "kummankin maan yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä tutkimus-, kulttuuri- ja taidelaitosten ja yhteisöjen välillä". Osapuolet edistävät arkisto- ja elokuva-alan sekä kirjastojen ja museoiden yhteistyötä ja kehittävät yhteyksiä teattereiden, musiikkilaitosten ja luovan työn järjestöjen välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteistyöhön kulttuuriperinnön säilyttämisessä.

Parhaillaan on havaittavissa kulttuurivaihdon vilkastumista, syntyy enemmän merkittäviä kahdenvälisiä hankkeita ja vuorovaikutuksen syventämistä jatketaan hallitusten välisellä tasolla.

Venäjän ja Suomen kulttuurifoorumeja on järjestetty vuosittain vuodesta 2000 lähtien. Niiden tavoitteena on edistää Venäjän ja Suomen välisen yhteistyön kehitystä luomalla mahdollisuuksia erilaisten organisaatioiden edustajien tapaamisille sekä kokemusten ja ideoiden vaihdolle, käynnistämällä uusia hankkeita sekä järjestämällä suoria kumppanuusyhteyksiä venäläisten ja suomalaisten kulttuurivaikuttajien ja organisaatioiden välillä. 17. kulttuurifoorumi aiheesta "Lapset ja nuoret kulttuurin voimavarana" järjestettiin 29. syyskuuta - 2. lokakuuta 2016 Tampereella. Seuraava 18. kulttuurifoorumi on tarkoitus järjestää Pietarissa 21. - 23. syyskuuta 2017.

22.–25. lokakuuta Venäjä oli Helsingin Kirjamessujen teemamaana. Venäjän lehdistö- ja joukkotiedotusviraston ja Venäjän kirjaliiton järjestämä messuosasto, jolla oli laajasti esillä venäjänkielisiä julkaisuja, herätti messuyleisön kiinnostusta. Suosittuja olivat myös messutilaisuudet, joihin osallistuivat Venäjän messuvaltuuskuntaan kuuluneet yli 20 nykyvenäläistä kirjailijaa. Helsingin Kirjamessujen alla julkaistiin myös venäläisen kertomuksen suomenkielinen antologia ”Toisaalta, kaikkea voi sattua”.

Merkittävä rooli kulttuuriyhteistyön kehittämisessä kuuluu kummankin maan ystävyysseuroille ja ystävyyskaupungeille. Vaihtoa tapahtuu myös Venäjän ja Suomen alueiden tasolla. 

Vuodesta 1977 oman panoksensa tähän toimintaan on tuonut myös Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus Helsingissä. Pietarissa toimii Suomi-instituutti.

Kaupalliselta pohjalta tai kunnallisen rahoituksen turvin tapahtuvalla kulttuuriyhteistyöllä on edelleenkin merkittävä osuus. Nimenomaan tässä formaatissa järjestetään Moskovan ja Pietarin päivät Suomessa sekä Helsingin päivät Moskovassa.

Vuodesta 1999 Helsingissä on vietetty suomalaisen Kansallisen elokuvasäätiön järjestämänä venäläisten elokuvien viikkoa. Hyväksi perinteeksi ovat muodostuneet Venäjän eri alueilla järjestettävät suomalaisen elokuvan festivaalit, joilla on esitetty niin uusia kuin myös Suomen ja maailman kulttuurin klassikoiksi nousseita elokuvia.

Suomessa on käynyt kiertueella Venäjän suurimpia teatteri- ja musiikkiryhmiä. Maassa on vieraillut tunnettuja venäläisiä kirjailijoita, taiteilijoita, esittäjiä, kapellimestareita, teatteriohjaajia ja elokuva-alan edustajia.

Monivuotiset suhteet yhdistävät Moskovan konservatorion ja Sibelius-akatemian, Bolshoi-teatterin ja Suomen kansallisoopperan, Pushkinille nimetyn Venäjän kielen instituutin ja Helsingin yliopiston slavistiikan laitoksen. Erityistä suosiota nauttii Suomessa laajalti tunnettu Pietarin Mariinski teatteri, joka esiintyy joka kesä Mikkelin musiikkifestivaalilla.

Tärkeä osa Suomen kanssa tehtävää kulttuuriyhteistyötä on venäläisten kulttuurivaikuttajien ja taiteilijaryhmien osallistuminen Suomessa pidettäviin suomalaisiin ja kansainvälisiin festivaaleihin. Viime vuosina venäläinen taide on ollut edustettuna Tampereen dokumentti- ja lyhytelokuvafestivaalilla, Savonlinnan oopperafestivaalilla, johon on aina saapunut Bolshoi-teatterin tunnetuimpia taiteilijoita, Tampereen nukketeatterifestivaalilla, Porin jazzfestivaalilla, Tampereen kuoromusiikkifestivaalilla ym. suurissa kulttuuritapahtumissa.