31. joulukuuta 2014 Suomessa vakinaisesti asuvien Venäjän kansalaisien määrä oli 31000 ja he muodostivat yhden Suomen suurimmistä kansallisista vähemmistöistä.

Yli 66,6 henkilöä eli yli 1,27 % Suomen asukkaista pitää venäjää äidinkielenään.

Suomen maahanmuuttoviraston mukaan maassa asuu noin 17000 henkilöä, joilla on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuus. 

Pääosin maahanmuuttajat Venäjältä asuvat pääkaupungin seudulla (yli 20000, mm. 14500 - Helsingissa), Turussa (2800), Tampereella (2500), Lahdessa  (1700), Lappeenrannassa (2200), Kotkassa (1000), 

Joensuussa (900), Jyväskylässä (800) ja Kouvolassa (700).


Peruskouluissa venäjää opiskelee 1,7 % oppilaista, lukioissa vastaava lukema on 2 %. Suomessa toimii kaksi koulua, joissa opetus on järjestetty sekä suomen että venäjän kielellä, – Helsingin suomalais-venäläinen koulu ja Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, jolla on osastot Imatrassa, Joensuussa ja Lappeenrannasa. Helsingissä toimii myös Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK), jossa opetetaan venäjää, saksaa ja ranskaa F1-kielenä. Venäjää opetetaan myös Helsingin yliopistossa sekä Jyväskylässä, Tampereella, Joensuussa ja Turussa, mm. Turun ruotsinkielisessa yliopistossa Åbo Akademissa.