Venäjän Suomen-suurlähettiläs

                 

               Pavel KUZNETSOV

Takaisin

E-viisumi Pietariin ja Leningradin alueelle ja sen myöntämisen ehdot

E-viisumi Pietariin ja Leningradin alueelle ja sen myöntämisen ehdot

Alla olevat ohjeet ovat tarkoitettu käyttöön https://electronic-visa.kdmid.ru/ sivulla.

 

 1. E-viisumin Pietariin ja Leningradin alueelle voivat saada vain seuraavien, Venäjän federaation hallituksen vahvistamassa luettelossa olevien valtioiden kansalaiset.
 2. E-viisumi on maksuton. Sen saamiseksi ei tarvita kutsuja, vahvistuksia hotellivarauksesta tai mitään muita asiakirjoja, jotka vahvistavat Venäjälle tehtävän matkan tarkoituksen. E-viisumin saaminen kestää enintään 4 kalenteripäivää täytetyn hakemuksen jättöpäivästä.
 3. E-viisumi valitsemallenne Venäjän federaation alueelle mahdollistaa maahantulon Venäjälle ja Venäjältä poistumisen ainoastaan seuraavien rajanylityspaikkojen kautta:
  • lentoteitse: Pulkovon kansainvälinen lentoasema
  • vesitse: Vysotskin satama, Pietarin suursatama ja Pietarin matkustajasatama
  • autolla: Narva – Ivangorod, Vaalimaa – Torfjanovka, Nuijamaa – Brusnitšnoje, Imatra – Svetogorsk
  • jalkaisin: Narva – Ivangorod

HUOMIO! Maahantulo ja maasta poistuminen e-viisumilla rautateitse ei ole tällä hetkellä mahdollista!

 1. E-viisumi on kertaviisumi, joka on voimassa 30 kalenteripäivää myöntämispäivästään lukien. E-viisumilla saa oleskella Venäjällä enintään 8 vuorokautta maahantulopäivästä lukien ja vain viisumin voimassaoloajan puitteissa. E-viisumin voimassaoloa ja (tai) viisumin sallimaa oleskeluaikaa ei voi jatkaa.

HUOMIO! E-viisumin sallima enintään 8 vuorokauden oleskelu Venäjällä ei tarkoita mahdollisuutta viipyä maassa 192 tuntia (24 tuntia x 8). Venäjällä oleskelun lasketaan aina alkavan klo 00.00 sinä päivänä, jolloin passintarkastus tehdään maahantulon yhteydessä, riippumatta passintarkastuksen todellisesta kellonajasta. Esimerkiksi: Teillä on 15.7.–13.8. voimassa oleva e-viisumi, ja passinne on tarkastettu maahantulon yhteydessä klo 20.00 maanantaina 1.8. Tässä tapauksessa teidän on maasta poistuessanne oltava passintarkastuksessa klo 23.59 mennessä maanantaina 8.8. (eikä klo 20.00 mennessä tiistaina 9.8.). Huomatkaa myös, että jos olitte passintarkastuksessa esimerkiksi 10.8. tullessanne maahan edellä olevassa esimerkissä mainitulla e-viisumilla, teidän on maasta poistuessanne oltava passintarkastuksessa klo 23.59 mennessä 13.8., siis ennen e-viisumin voimassaolon päättymistä.

 1. E-viisumit voivat olla vain seuraavan tyyppisiä: tavallinen liikematkaviisumi (matkan tarkoitus – liikematka), tavallinen turistiviisumi (matkan tarkoitus – turismi), tavallinen humanitaarinen viisumi (matkan tarkoitukset –
  urheilu-, kulttuuri- ja tieteellistekniset yhteydet). Jos Venäjän-matkanne tarkoitus ei ole mikään edellä luetelluista, teidän on haettava tavallista viisumia (ei e-viisumia) Venäjän diplomaattisesta edustustosta tai konsulaatista.
 2. Venäjälle e-viisumilla saapuneilla ulkomaalaisilla on oikeus liikkua vapaasti sen Venäjän federaation subjektin alueella, jonne hän on maahantulijana saapunut, lukuun ottamatta alueita, organisaatioita ja kohteita, joihin pääsee Venäjän federaatiolakien mukaan vain erityisluvalla.
  Poistuessaan Venäjältä ulkomaalaiset saavat käyttää ainoastaan sellaisia rajanylityspaikkoja, jotka sijaitsevat sen Venäjän federaation subjektin alueella, jonne he saapuivat maahan tullessaan.
 3. E-viisumihakemuksen voi täyttää tällä sivustolla aikaisintaan 20 ja viimeistään 4 päivää ennen suunniteltua Venäjälle tulon päivää.
 4. Passinne on oltava voimassa vähintään 6 kuukautta e-viisumihakemuksen jättöpäivän jälkeen. Passissa on oltava vapaata tilaa rajanylitysleimoille.
 5. Venäjälle e-viisumilla saapuvilla ulkomaalaisilla on oltava mukana todistus sairauskulut kattavasta vakuutuksesta, joka on voimassa Venäjän alueella koko siellä oleskelun ajan.
 6. Jos passissanne on voimassa oleva Venäjän viisumi, teidän ei tarvitse hankkia erikseen e-viisumia käydäksenne Kaukoidän federaatiopiirissä, Kaliningradin alueella, Pietarissa ja Leningradin alueella. Voitte käydä niissä tavallisella viisumilla sen voimassaoloajan puitteissa ilman e-viisumia koskevia rajoituksia. Tavallisen viisumin voimassaoloaikaa ei voi jatkaa hankkimalla e-viisumin.
 7. Ennen e-viisumihakemuksen täyttämistä teidän on annettava suostumus siihen, että hakemuksessanne ilmoitettuja tietoja käsitellään, siirretään ja tallennetaan automaattisesti e-viisumiprosessin tarkoituksiin.
 8. Hakemuksessanne ilmoitettujen tietojen on oltava täydellisiä ja todenmukaisia. Minkä tahansa väärien tietojen ilmoittaminen, koskien muun muassa passitietoja ja valokuvia, voi johtaa siihen, että viisumia ei myönnetä tai jo myönnetty viisumi peruutetaan Venäjän federaation rajanylityspaikalla.
 9. E-viisumilla Venäjälle matkustaneilla ulkomaalaisilla pitää olla sairausvakuutus, joka on voimassa Venäjällä koko matkan aikana. 
 10. Jos passissanne on jo voimassaoleva tavallinen Venäjän viisumi, teidän ei tarvitse hakea e-viisumia Kaliningradin alueen, Leningradin alueen, Pietariin ja Kaukoidän federaatiopiiriin matkustamiseksi. Voitte matkustaa tavallisen viisumin voimassaoloaikana ilman e-viisumiin liittyviä rajoituksia. Tavallisen viisumin voimassaoloaikaa ei saa pidentää hakemalla e-viisumia. 
 11. Enne e-viisumin lomakkeen täyttämistä teidän pitää antaa suostumuksenne henkilätietojen käsittelyyn, luovuttamiseen ja säilytykseen e-viisumin saamiseksi. 
 12. Teidän antamianne tietojanne pitää olla aitoja ja täydellisiä. Väärien tietojen (mm. henkilötietojen tai kuvan) antaminen voi johtaa e-viisumin mitätöintiin rajanylityspaikalla.  

E-viisumihakemuksen täyttäminen

 1. Hakijan sukunimi ja etunimi/etunimet on ehdottomasti ilmoitettava. Jos hakijalla ei ole sukunimeä tai etunimeä/etunimiä, e-viisumihakemusta ei voida ottaa käsittelyyn. Siinä tapauksessa on haettava tavallista viisumia (ei e-viisumia) Venäjän diplomaattisesta edustustosta tai konsulaatista.
 2. Hakijan syntymäpäivän, -kuukauden ja -vuoden on oltava kokonaan tiedossa. Jos syntymäaika ei ole tiedossa tai tieto on puutteellinen, e-viisumihakemusta ei voida ottaa käsittelyyn. Siinä tapauksessa on haettava tavallista viisumia (ei e-viisumia) Venäjän diplomaattisesta edustustosta tai konsulaatista.
 3. Jos on tarkoitus, että hakijan mukana matkustaa hänen passiinsa merkittyjä alaikäisiä lapsia, jokaiselle lapselle on haettava e-viisumi erikseen. Kaikilla vanhempiensa kanssa matkustavilla alaikäisillä lapsilla on oltava oma e-viisumi.
 4. Ennen kuin alatte täyttää hakemusta, varmistakaa, että teillä on käytettävissä:
  • Internet-selain, jossa on käytössä JavaScript. Tällä hetkellä tuemme seuraavia selaimia: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Emme takaa, että sivusto toimii oikein, jos käytätte muita selaimia.
  • Ohjelma, jolla voi katsoa ja tulostaa PDF-tiedostoja. Suosituksemme: Adobe Acrobat Reader.
  • Voimassa oleva passinne
    
 5. Valitkaa ohjeiden kieli kielivalikosta. Ohjeet selittävät kysymyksiä, joihin teidän on vastattava. Jos ohjeiden kieleksi on valittu venäjä, kaikki vastaukset hakemuksen kysymyksiin on annettava yksinomaan venäjäksi, lukuun ottamatta suku- ja etunimiä, osoitteita ja laitosten nimiä, jotka on kirjoitettava englanniksi. Jos kieleksi on valittu englanti, teidän on annettava kaikki vastaukset yksinomaan englanniksi ja käytettävä latinalaisen aakkoston kirjaimia. Jos sukunimen tai etunimien kirjoitusasuun sisältyy kansallisen kielen merkkejä, jotka eivät kuulu latinalaiseen aakkostoon (esimerkiksi Ä, Ö tai Å), ne on kirjoitettava hakemukseen käyttämällä translitterointiin niitä merkkejä, joita on käytetty passinne ensimmäisellä koneluettavalla rivillä.

Jos nimi passin visuaalisesti tarkastettavalla alueella on esimerkiksi ”Päiväkumpu Väinö Yrjö”, se on hakemusta täytettäessä kirjoitettava samassa muodossa kuin koneluettavalla rivillä: ”Paeivaekumpu Vaeinoe Yrjoe”.

P<FINPAEIVAEKUMPU<<VAEINOE<YRJOE<<<<<<<< L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<<<<14

Toinen esimerkki: jos nimi on passin visuaalisesti tarkastettavalla alueella muodossa ”Nygård Elisa”, on hakemusta täytettäessä käytettävä koneluettavalla rivillä olevaa muotoa ”Nygaard Elisa”.

P<FINNYGAARD<<ELISA <<<<<<<<<<<<<

 1. Vahvistakaa suostumuksenne siihen, että hakemuksessanne ilmoitettuja tietoja käsitellään, siirretään ja tallennetaan automaattisesti e-viisumiprosessin tarkoituksiin.
 2. Aloittakaa uuden hakemuksen täyttäminen valitsemalla kohta ”Siirry täyttämään hakemusta”.
 3. Kun haluatte jatkaa hakemuksen täyttämistä tai muokata, katsoa tai tulostaa aiemmin täytetyn hakemuksen, valitkaa kohta ”Palauta hakemus”.
 4. Kirjoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoitteenne ja sen vahvistus sekä salasananne tälle sivustolle pääsyä varten ja sen vahvistus.
 5. Kirjoittakaa muistiin tai tulostakaa hakemuksen numero, joka näkyy sivun oikeassa ylänurkassa. Sitä tarvitaan, jotta hakemuksen täyttämistä voi jatkaa, jos käynti sivustolla keskeytyy. Hakemusluonnoksen voi tallentaa valitsemalla ”Tallenna luonnos”. E-viisumihakemusta säilytetään 30 päivää sen viimeisestä tallentamisesta.
 6. Siirtykää täyttämään hakemuksen kenttiä. Noudattakaa jokaisella hakemuksen sivulla annettuja ohjeita. Tähdellä (*) merkittyjen kenttien täyttäminen on pakollista. Jos teette virheen täyttäessänne kenttää tai jätätte täyttämättä pakollisen kentän, kyseinen kenttä näkyy korostettuna ja sen alle tulee ilmoitus virheestä, joka teidän on korjattava.
 7. Ladatkaa digitaalinen värivalokuva itsestänne JPEG-muodossa. Valokuvan on täytettävä seuraavat vaatimukset.
 8. Lähettäkää hakemus ja odottakaa vahvistusta sen ottamisesta käsittelyyn.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen:

Voitte seurata hakemuksenne tilaa tällä sivustolla. Kun päätös hakemuksestanne on tehty, sen tilaksi ilmoitetaan joko ”Viisumi myönnetty” tai ”Viisumi evätty”, ja te voitte ladata PDF-tiedoston, joka ilmoittaa tuloksen hakemuksenne käsittelystä. Myös henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseenne lähetetään automaattisesti ilmoitukset hakemuksenne käsittelyn kulusta ja tuloksesta sekä yksityiskohtaiset ohjeet jatkotoimista.

Jos päätös e-viisumista on myönteinen, tulostakaa ilmoitus hakemuksenne käsittelyn tuloksesta. Jos teillä ei ole tulostinta, teidän pitää tallentaa ilmoituksen sisältämät tiedot jollain muulla tavalla, jotta voitte näyttää ne liikennöintiyhtiön edustajille noustessanne ajoneuvoon ja rajavirkailijoille passintarkastuksen yhteydessä saapuessanne alueelle.

TÄRKEÄÄ: älkää tallentako PDF-tiedostoa hakemuksenne käsittelyn tuloksesta tietokoneelle, johon voi olla pääsy henkilöllä, jolla ei ole lupaa katsoa tai tallentaa henkilökohtaisia tietojanne. Jos tallennatte tiedoston yhteisessä tai yleisessä käytössä olevan tietokoneen kovalevylle, esimerkiksi internet-kahvilassa tai kirjastossa, muut käyttäjät voivat löytää ja avata sen.

Jos ette saa neljän päivän kuluessa ilmoitusta e-viisumin myöntämisestä tai epäämisestä, voitte hakea viisumia tavalliseen tapaan Venäjän diplomaattisesta edustustosta tai konsulaatista.

HUOMIO! Ilmoitus e-viisumin myöntämisestä ei takaa maahanpääsyä Venäjälle. Maahantulonne voidaan kieltää itse rajanylityspaikalla tapauksissa, jotka on mainittu 15.8.1996 annetussa federaatiolaissa N 114-FZ Venäjän federaatiosta poistumisen ja Venäjän federaatioon saapumisen menettelystä.


Presidentti
Hallitus
Ulkoasiainministeriö
Liittoneuvosto
Valtion duuma
Kauppa- ja teollisuuskamari

 

  http://www.rusconsul-turku.com/image/polosa_04.gif