Tarvittavat asiakirjat:
 

1.Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua).
2. https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä.
3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan.
4. Hakijan kirjallinen pyyntö, jossa mainitaan matkan reitti, päivämäärät ja matkustamistapa, sekä kopiot vahvistetuista meno- ja paluulipuista, jos hakija matkustaa Venäjälle lentokoneella, junalla tai linja-autolla. 
Jos hakija matkustaa autolla, hakemukseen on liitettävä kopio auton rekisteriotteesta, josta käyvät ilmi ajoneuvoon ja sen omistajaan liittyvät tiedot, sekä saatekirje, jossa on selostettu matkan tarkoitus ja matkareitti. Autolla matkustettaessa keskimääräisen päivämatkan on oltava vähintään 500 kilometriä.
5. Voimassa oleva kohdemaan viisumi (mikäli kyseiseen maahan vaaditaan viisumi).

6. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen.