Viisumikäsittelymaksut saattavat vaihdella kansalaisuudesta, viisumityypistä, kestosta, matkan tarkoituksesta ja käsittelyajasta riippuen.

Suomen ja kaikkien EU:maiden kansalaisten viisumihakemusten käsittelystä peritään 35 euron maksu (paitsi työ- ja pitkäaikaselle opiskelulle tarkoitetut viisumit ). 

Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:

a) Venäjän federaation alueella laillisesti oleskelevien Euroopan unionin kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset: puolisot, lapset tai adoptiolapset,vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset;

b) virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka Euroopan unionin jäsenvaltioille tai Euroopan unionille osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät Venäjän federaation alueella;

c) kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenet, ellei heitä ole vapautettu viisumipakosta;

d) koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille;

e) vammaiset ja tarvittaessa heidän saattajansa;

f) henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön saattaja, tai henkilöt, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat sairaana olevan lähisukulaisen luona;

g) kansainvälisten nuorisourheilutapahtumien osanottajat ja heidän saattajansa;

h) henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin;

i) ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat.

 

Poikkeuksellisissa tapauksissa käsittelyaikaa voi lyhentää 3:n työpäivään, pikaviisumin käsittelymaksu on tällöin 70 euroa.

 

Tätä ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:

- virallisten valtuuskuntien jäsenille, jotka Euroopan unionin jäsenvaltioille tai Euroopan unionille osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät Venäjän federaation alueella;

- vammaisille ja tarvittaessa heidän saattajillensa;

- henkilöille, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön saattajalle, tai henkilöille, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat sairaana olevan lähisukulaisen luona.

 

Suomen kansalaisten työviisumihakemusten käsittelymaksut

                                                           Kertaviisumi                              Monikertaviisumi

7 pv käsittelyaika                                  88 euroa                                   265 euroa

1-3 pv käsittelyaika                              176 euroa                                  529 euroa

 

 

Suomen kansalaisten opiskeluviisumihakemusten käsittelymaksut

(vain pitkäaikaseen opiskeluun tarkoitetut viisumit)

 

                                                         Kertaviisumi

7 pv käsittelyaika                                88 euroa

1-3 pv käsittelyaika                             176 euroa