(vierailu sukulaisten tai ystävien luona, vierailu sotilas- ja siviilihautausmailla, erikoistapaukset)
 

Tarvittavat asiakirjat:
 

1.Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltavavähintään kaksi tyhjää sivua).
2. https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä.
3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan.
4. 
Venäjän maahanmuuttoviranomaisen myöntämä alkuperäinen kutsu / tai jos
vastaanottajana on Venäjän alueella laillisesti oleskeleva Euroopan unionin kansalainen – tämän henkilön kirjallinen kutsu (koskee vain lähisukulaisia).
5. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen.

Huom.!
- 
Jos vierailu Venäjälle liittyy kiireellisiin lääketieteellisiin syihin, kiireelliseen hoitoon, vakavasti sairastuneen sukulaisen tapaamiseen tai sukulaisen kuolemaan, hakijan on esitettävä lääketieteellisen laitoksen myöntämä todistus tai kuolintodistus sekä hakijan ja sairastuneen tai kuolleen sukulaisen välisen sukulaisuuden todistava asiakirja.
Näissä tapauksissa myönnetään lyhytaikainen viisumi pikana ja ilman viisumikäsittelymaksua.

- Jos matkantarkoituksena on vierailu sotilas- ja siviilihautausmailla, hakijan on esitettävä virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta on edelleen olemassa, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta (Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta, Artikla 4).

 

 

 

***

 

 

 

VENÄJÄN KANSALAISTEN PERHEENJÄSENET

Suomessa oleskelevat  Venäjän kansalaiset voivat hakea viisumia muunmaalaisille perheenjäsenilleen (puolisoilleen, alle 18-vuotiaille lapsilleen ja vammaisille lapsilleen ilman ikärajaa), jotta nämä voivat matkustaa Venäjälle.

Perheenjäsenille voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumi enintään 90 päiväksi.

 

Tarvittavat asiakirjat:
 

  • 1.Passi. (Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta viisumin päättymispäivän jälkeen ja siinä on oltavavähintään kaksi tyhjää sivua).+ kopio henkilötietosivusta;
    2. https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx sivustolla täytetty ja tulostettu viisumihakemuslomake. Muita hakemuslomakkeita ei hyväksytä;
    3. Tuore passikuva, joka on liimattu hakemuslomakkeessa passikuvalle varattuun kohtaan;
    4. Vakuutus koko Venäjällä oleskelun ajaksi. Vakuutusasiakirjasta on käytävä vakuutuksen haltijan lisäksi ilmi, että vakuutus on voimassa koko matkan ajan. Vakuutusasiakirjasta on myös käytävä ilmi, että vakuutuksen voimassaoloalue sisältää Venäjän, ja se kattaa hoitokulut ja kotiinkuljetuksen, vakuutuksen kopio;
    5.  Viisumia haettaessa on esitettävä alkuperäiskappaleet tai oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista, jotka todistavat Venäjän kansalaisen ja viisumihakemuksessa mainittujen ulkomaan kansalaisten välisen sukulaisuuden. Tällaisia asiakirjoja ovat Venäjän Federaation tai ulkomaisen viranomaisen myöntämä avioliittotodistus (puolisot), ote väestötietojärjestelmästä tai adoptiotodistus (alaikäiset lapset) + asiapapereiden kopiot.
  • 6. Vanhemman tai puolison voimassa oleva Venäjän passi + kopio henkilötietosivusta;

7. Vanhemman tai puolison voimassa oleva Suomen passi tai oleskelulupa + kopio;¤

8. Venäjän kansalainen täyttää ja allekirjoittaa hakemuksen Konsulaatissa.

 

 

Postitse lähetettyjä viisumihakemuksia ei oteta vastaan.