Venäjän Suomen-suurlähettiläs

                 

               Pavel KUZNETSOV

Takaisin

MUISTIO SELVITYS TODELLISESTA TILANTEESTA NS. ”SKRIPALIEN JUTUSSA”

1. Ollessaan 12. maaliskuuta tänä vuonna kuultavana parlamentin alahuoneessa Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti Venäjän federaation olevan ”suurella todennäköisyydellä” vastuussa Venäjän sotilastiedustelu GRU:n entisen everstin, kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin myrkyttämisestä 4. maaliskuuta tänä vuonna Salisburyssa hermostoa lamauttavalla aineella, jonka brittiläinen luokitus on А-234.

Britannia otti julkisesti esille kysymyksen siitä, että Venäjä olisi ”salannut” osan kemiallisesta aseistuksesta ja ”käyttänyt” sitä. Siellä alettiin siis puhua siitä, että Venäjä olisi ”rikkonut” yleissopimusta kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämisestä sekä niiden hävittämisestä (CWC) – yhtä tehokkaimmista monenvälisistä aseistariisunta- ja asesulkusopimuksista, jota maamme oli mukana luomassa.

Tällä kannanotolla Britannia ei vastustanut vain Venäjää vaan myös itse Kemiallisten aseiden kieltojärjestöä (OPCW) ja kaikkea sen puitteissa kahden viime vuosikymmenen aikana tehtyä valtavaa työtä, johon muun muassa Britannia on osallistunut.

Venäjän federaatio on CWC:n III artiklan vaatimusten mukaisesti antanut täydellisen ilmoituksen kemiallisten aseiden varastoistaan. OPCW:n teknisen sihteeristön tarkastusryhmät ovat perusteellisesti tarkistaneet ja vahvistaneet nuo tiedot. Sen tosiasian, että Venäjän kemiallinen aseistus on kokonaan hävitetty, on virallisesti vahvistanut toimivaltainen kansainvälinen organisaatio – OPCW.

 

2. Ottaen huomioon maatamme vastaan esitettyjen syytösten vakavuuden Venäjän Lontoon-suurlähetystö lähetti 12. maaliskuuta tänä vuonna Britannian ulkoministeriölle nootin, jossa pyydettiin antamaan pääsy tutkintatietoihin, muun muassa näytteisiin kemiallisesta aineesta, johon brittiläinen tutkinta viittaa, jotta asiantuntijat voisivat tutkia niitä yhteisen tutkinnan puitteissa.

Ehdotimme siis CWC:n IX artiklan 2 kohdan mukaista toimintaa. Se kehottaa yleissopimuksen jäsenvaltioita ratkaisemaan tietojen vaihdolla ja konsultaatioilla kahdenvälisellä tasolla minkä tahansa asian, joka voi herättää epäilystä tuon kansainvälisen sopimuksen noudattamisen suhteen. Kyseisen artiklan määräysten perusteella Venäjä olisi valmis vastaamaan Britannian yhteydenottoon 10 päivän kuluessa.

Valitettavasti brittiläinen osapuoli kieltäytyi tästä toimintavaihtoehdosta ja sen sijaan, että olisi toiminut olemassa olevien kansainvälisen oikeuden normien mukaan, ryhtyi politisoimaan asiaa ikävällä tavalla.

 

3. Britannian pääministeri Theresa May ehdotti YK:n turvallisuusneuvoston kutsumista erityisistuntoon käsittelemään tätä ongelmaa 14. maaliskuuta tänä vuonna. Ennakoiden likaista peliä Lontoon taholta Venäjä vaati, että turvallisuusneuvoston istunnon on oltava avoin.

On käsittämätöntä, mihin brittiläinen osapuoli pyrki tuodessaan tämän aiheen YK:n turvallisuusneuvoston tarkasteltavaksi. Tämä aihe ei mitenkään kuulu YK:n turvallisuusneuvoston mandaattiin. On ilmeistä, että ennen kuin OPCW:ltä saadaan lausunto, joka sisältää arvion Salisburyn tapauksesta (on tärkeää tietää, käytettiinkö todella hermomyrkkyä; jos käytettiin, miten määritettiin kemikaalien mahdollinen alkuperä; millaisiin toimiin ryhdyttiin uhrien suhteen ja millä perusteilla, jne.), on yksinkertaisesti mieletöntä käydä mitään keskusteluja tästä asiasta.

 

4. 14. maaliskuuta tänä vuonna Britannian pääministeri Theresa May, ilmeisesti vähän järkiinnyttyään, lähetti sittenkin OPCW:n teknisen sihteeristön pääjohtajalle Ahmet Üzümcülle kirjeen (jaettu kaikille OPCW:n hallintoneuvoston jäsenmaille 15. maaliskuuta tänä vuonna), jossa ehdotti OPCW:n tekniselle sihteeristölle, että Salisburyn tapauksesta tehtäisiin ”riippumaton analyysi brittiläisen tutkinnan tuloksista”.

Kuten ilmenee Britannian ulkoministeriön 18. maaliskuuta tänä vuonna antamasta lehdistötiedotteesta, Theresa Mayn kirjeen jälkeen Britannian pysyvä edustaja OPCW:ssä kutsui OPCW:n teknisen sihteeristön asiantuntijoita Britanniaan tekemään riippumattoman analyysin johtopäätöksistä, joita brittiläinen laboratorio oli Porton Downissa tehnyt Salisburyn tapauksesta. 19. maaliskuuta tänä vuonna OPCW:n asiantuntijat saapuivat Britanniaan.

Venäjä odottaa OPCW:ltä virallista yksityiskohtaista selvitystä kaikesta, mitä ”Skripalien jutussa” tapahtuu. Lähdemme siitä, että OPCW:n tekninen sihteeristö tekee täysipainoisen riippumattoman tutkimuksen noudattaen kaikkia asiaa koskevia CWC:n määräyksiä.

 

5. Venäjällä syntyy yhä enemmän niin oikeudellisia kuin käytännöllisiä kysymyksiä. Aiomme selvittää niitä sitkeästi OPCW:n kautta.

Venäjä ilmoittaa, että se ei ole käyttänyt kemiallisia aseita Britanniaa vastaan. Mielestämme myrkyllisillä kemikaaleilla tehtyä ”hyökkäystä” Skripaleja vastaan tulee tarkastella terroritekona. Koska tapauksessa oli uhrina Venäjän kansalainen Julia Skripal, ehdotamme yhteistyötä brittiläisen osapuolen kanssa CWC:n IX artiklan mukaisesti.

Haluaisimme selvittää seuraavat seikat.

Missä Sergei ja Julia Skripalista otettiin näytteet, kuka sen teki ja miten? Miten se kaikki kirjattiin? Kuka voi todistaa saatujen tietojen oikeellisuuden? Onko noudatettu kaikkia OPCW:n vaatimuksia toimien järjestyksestä todisteita kerättäessä (ns. “chain of custody”)?

Millä menetelmillä (spektrianalyysi ym.) brittiläinen osapuoli osasi niin lyhyessä ajassa määrittää käytetyksi väitetyn kemiallisen aineen tyypin (läntisen luokituksen mukaan ”Novitšok”)? Käsityksemme mukaan siihen tarvitaan vastaavan aineen standardinäyte.

Miten sellainen vauhti sopii yhteen itse Scotland Yardin virallisten lausuntojen kanssa, joiden mukaan ”asianmukaisiin johtopäätöksiin tarvitaan viikkojen tai jopa kuukausien työ”?

Millaisten tietojen ja myrkytysoireiden perusteella tehtiin pikainen päätös vastamyrkkyjen antamisesta uhreiksi joutuneille Skripaleille ja brittipoliisille, ja johtiko tuo kiire mahdollisesti vakaviin komplikaatioihin ja sen seurauksena uhrien terveydentilan heikkenemiseen?

Mitä vastamyrkkyjä nimenomaan käytettiin? Millaisten tutkimusten perusteella tehtiin päätös sellaisten valmisteiden käytöstä?

Miten voi selittää hermomyrkyn viivästyneen vaikutuksen, vaikka se on luonteeltaan välittömästi vaikuttavaa? Väitetään, että uhrit myrkytettiin pizzeriassa (toisten tietojen mukaan autossa, lentoasemalla, asunnossa jne.). Mitä oikein on todellisuudessa tapahtunut? Miten kävi niin, että heidät löydettiin jonkin epämääräisen ajan kuluttua joltain penkiltä kadulta?

On selvitettävä, miksi ”Skripalien jutusta” syytettiin täysin ilman perusteita nimenomaan Venäjää, vaikka ainetta, josta käytetään lännessä nimeä ”Novitšok”, on kehitetty Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Tšekissä. Tuloksista, joita nuo maat ovat saavuttaneet uusien sen tyyppisten myrkyllisten aineiden kehittämisessä, on kerrottu yli 200 avoimessa Nato-maiden lähteessä.

 

6. Jo puhtaasti humanitaariselta kannalta Lontoon toimet näyttävät suorastaan barbaarisilta. 4. maaliskuuta tänä vuonna tehtiin Britannian alueella (itse Britannian viranomaisten version mukaan) kemiallisilla aineilla hyökkäys Venäjän kansalaista Julia Skripalia vastaan.

Venäjän federaatio vaatii tyhjentävää tietoa siitä, miten tutkinta Venäjän kansalaista koskevasta Salisburyn tapauksesta edistyy (asiaa koskeva Venäjän Lontoon-suurlähetystön nootti lähetettiin 12. maaliskuuta tänä vuonna).

Britannia rikkoo kansainvälisen kanssakäymisen perussääntöjä ja estää edelleen syitä selittämättä Venäjän virallisilta edustajilta pääsyn Julia Skripalin luo konsuliasioissa siten, kuin vuoden 1963 Wienin yleissopimus konsulisuhteista edellyttää. Olemme jo yli kaksi viikkoa olleet vailla mahdollisuutta varmuudella todeta, mitä kansalaisellemme on tapahtunut ja millainen hänen tilansa todellisuudessa on.

Venäjän federaation tutkintakomitean erityisen tärkeiden asioiden päätutkintahallinto nosti 16. maaliskuuta tänä vuonna rikossyytteen Venäjän federaation kansalaiseen Julia Skripaliin kohdistuneesta murhayrityksestä, joka tehtiin yleistä turvallisuutta vaarantavalla tavalla Britannian alueella.

Tutkinnassa tullaan noudattamaan Venäjän lainsäädännön vaatimuksia ja kansainvälisen oikeuden normeja. Tutkintaan aiotaan kutsua osallistumaan huippuasiantuntijoita.

Tutkijat ovat valmiit yhteistyöhön Britannian toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Odotamme brittiläiseltä osapuolelta yhteistyötä.

 

7. YK:n turvallisuusneuvostossa, OPCW:ssä ja kaikilla muilla kansainvälisillä foorumeilla Venäjän federaatio esiintyy johdonmukaisesti ja sitkeästi sen puolesta, että kaikki rikokset, joissa käytetään myrkyllisiä aineita, tutkittaisiin huolellisesti, kattavasti ja ammattimaisesti ja syylliset saatettaisiin vastuuseen.

 

Olemme valmiit täysimittaiseen ja avoimeen yhteistyöhön Britannian kanssa kaikkien huolten poistamiseksi kahdenvälisesti, OPCW:n ja muiden kansainvälisten asiakirjojen puitteissa, toimien kansainvälisissä oikeudellisissa puitteissa.

Vastuullisena kansainvälisen yhteisön jäsenenä ja CWC:n tunnollisena osanottajana Venäjä ei tule koskaan puhumaan uhkavaatimusten kielellä eikä vastaamaan epävirallisiin suullisesti esitettyihin kysymyksiin.

Länsimaiden toimet niiden tehtaileman ”Skripalien jutun” tiimoilla eivät ole ristiriidassa vain kansainvälisen oikeuden normien ja valtioiden välisten suhteiden yleisesti hyväksytyn käytännön vaan myös silkan terveen järjen kanssa. Me kirjaamme tietenkin tämän kaiken yksityiskohtaisesti, ja ajan mittaan syylliset saavat väistämättä rangaistuksen.

 


Presidentti
Hallitus
Ulkoasiainministeriö
Liittoneuvosto
Valtion duuma
Kauppa- ja teollisuuskamari

 

  http://www.rusconsul-turku.com/image/polosa_04.gif