Koirien ja kissojen tuontia Suomesta Venäjälle säätelevät Yleiset eläinlääkärivaatimukset (18. kesäkuuta 2010 tehty Tulliliiton Komission päätös nro. 317  eläinlääketieteellisistä ja terveydenhoidollisista toimenpiteistä Euraasian talousunionissa).

Tuoda Euraasian talousliiton alueelle ja kuljettaa talousliiton jäsenmaiden välillä saa kliinisesti terveitä kissoja ja koiria, joilla ei ole tarttuvia eläintauteja: pernaruttoa viimeisen 20 päivän aikana talouden alueella, raivotautia ja tuberkuloosia viimeisen 6 kuukauden aikana hallintoalueella tai talouden alueella.

Eläinlääketieteellisten ja terveydenhoidollisten vaatimusten mukaan saa tuoda koiria ja kissoja henkilökohtaisiin tarpeisiin, jos niiden määrä ei ylitä 2, ilman tuontilupaa ja karantenointia. Mukana pitää olla kansainvälinen passi, joka tässä tapauksessa rinnastetaan eläinsertifikaattiin, jos siinä on toimivaltaisten viranomaisten tekemä merkki terveyskatsastuksesta 14 päivän kuluessa ennen tuontia. 20 päivän kuluessa ennen tuontia eläimiä rokotetaan, jos niitä ei ole rokotettu viime 12 kuukauden aikana:

  • kaikkia lihansyöjäeläimiä (paitsi minkkejä) – rabiesta vastaan. Koiria, kissoja ja turkiseläimiä, joilla ei ole rabiesrokotetta, ei saa tuoda ja kuljettaa.
  • koiria penikkatautia, hepatiittia, virusenteriittiä, parvo- ja adenovirusinfektioita, leptospiroosia vastaan;
  • kissoja kissaruttoa vastaan.

Lihansyöjien tuonti ja / tai kuljettaminen on sallittua, kun eläinlääkärintodistuksen on vahvistanut, että yli vuoden rabiesrokotuksen immuniteetti ei ole rauennut, tai laboratoriovahvistuksella, että rabiesten vastainen immuniteetti on vähintään 0,5 IU / ml

Myöskin saa tuoda ja/tai kuljettaa alle 3 kuukauden ikäiset koirat ja kissat, joita ei ole rokotettu rabieksesta.

Lemmikkieläimet on tulliselvitettävä kirjallisesti käyttämällä matkustajan tulliselvityskaavaketta sekä vietäessä Euraasian talousunionin tullialueelta että tuotaessa sen tullialueelle.

Huomatkaa myös, että eläimiä kuljettaessa on noudatettava Suomessa voimassa olevia eläinvientirajoituksia sekä liikenneyhtiöiden asettamia eläimien kuljetusnormeja.

Tietoja Suomessa voimassa olevista eläinten tuonti- ja vientimenetelmistä voi saada Suomen elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta (www.evira.fi/portal/ru).