Raja-alueiden yhteistyö on Venäjän ja Suomen välisten suhteiden tärkeä osa.

 

13. huhtikuuta 2012 Helsingissä allekirjoitettiin hallitusten välinen sopimus Venäjän federaation ja Suomen tasavallan välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä. Sopimus korvasi vanhentuneen, vuonna 1992 solmitun sopimuksenyhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella.

 

25. kesäkuuta 2012 voimaan astuneen uuden puitesopimuksen keskeisenä tavoitteena on siirtyä Venäjän alueille Suomentoimesta annettavasta teknisestä avusta tasa-arvoiseen yhteistyöhön alueiden välillä.

 

Sopimuksen mukaan on perustettu hallitusten välinen komissio.

 

Yhteistyö Suomen kanssa Venäjän ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön edistämiseksi on myös kehittynyt vakaasti. Yhteistyöhankkeilla, jotka toteutetaan Kaakkois-Suomi – Venäjä, Karelia ja Kolarctic -ohjelmien puitteissa, on tärkeä merkitys molempien maiden alueille.