Venäjän kieli Suomessa

Venäjän kieli on suomen ja ruotsin jälkeen kolmanneksi puhutiuinkieli Suomessa, joten venäjä on yleisin epävirallinen kieli. Tilastokeskuksen mukaan, nykyään Suomessa yli 77 tuhatta ihmistä pitää venäjän kieltä äidinkielenään, mikä on melkein 1,5% väkiluvusta. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tämä luku on kasvanut melkein neljä kertaa. Suomi-Venäjä-Seuran mukaan, Suomessa on yli 100 tuhatta ihmistä (maahanmuuttajat Venäjältä mukaan luettuna), jotka puhuvat venäjää jollain tasolla.

Venäjän kieltä puhuva kielivähemmistö on toiseksi suurin ruotsia puhuvan vähemmistön (292 tuhatta ihmistä) jälkeen. Venäjää siis puhuu äidinkielenä noin 22% epävirallisia kieliä puhuvista Suomen asukkaista (352 tuhatta ihmistä). Venäjän kieli on yleisin vieras kieli suurimmassa osassaItä-, Pohjois- ja Keski-Suomen alueita (ruotsia puhuvaväestö asuu pääosin Länsi- ja Loinais-Suomessa).

Nykyään on mahdollista opiskella venäjää koulutuksen eri vaiheissa jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Nyt pääkaupunkiseudulla venäjää voi opiskella kuudessa päiväkodissa, jotka ovatSuomalais-venäläisen koulunkannatusyhdistyksen ja Helsingin Idelia Osuuskunnan perustamia. Venäjänkielisiäpäiväkotejaon myös Turussa, Joensuussa ja Kotkassa.

Suomessa toimii muutama koulu, joissa opetetaan sekä suomen että venäjän kielellä: Helsingin suomalais-venäläinen koulu;Suomalainen Yhteiskoulu (jossa pääaiheina on vieraat kielet ja opetetaan myös venäjää), Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu (jolla on osastot kolmessa kaupungissa – Imatralla, Joensuussa ja Lappeenrannassa. Niiden kaupunkien hallinnot perustivat erityisen säätiön koordinoidakseen koulun toimintaa). Turun Puolalan koulussa ja Puolalanmäen lukiossa on suomalais-venäläiset luokat.

Tavallisessa peruskoulussa venäjää voi oppiasekä äidinkielenä että vieraana kielenä. Venäjän kielen opiskeleminen äidinkielenä järjestetään koulun pääopetusohjelman lisäksivapaaehtoisenä aiheena. Nykyään venäjää voi opiskella äidinkielenä muutamassa kymmenessä suomalaisessa koulussa. Venäjän kieltaei opiskella vieraana kielenä erityisen paljon Suomessa. 90% koululaisista valitsee ensimmäiseksi pakolliseksi A1-kieleksi englannin, ja vain 0,3% - venäjän kielen. Ylimääräisenä A2-kielenä venäjää opiskelee 1,7% koululaisista.

On mahdollista opiskella venäjän kieltä Suomen yliopistoissa korkea-asteen koulutuksen ohjelman puitteissa. Venäjän kieleen ja kirjallisuuteen liittyvät tutkimusaiheet kuuluvat Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opetusohjelmaan. Tutkimusaihe sisältää 2 ohjelmaa: venäjä äidinkielenä ja venäjä vieraana kielenä (tarkoitettu lukion venäjän kielen lyhyttä oppimäärää vastaavat tiedot hallitseville opiskelijoille). Viime vuosina ”venäjän kieli ja kirjallisuus” – maisteriohjelman on suorittanut vuosittain keskimäärin noin 20 ihmistä.

Venäjän kieltä opetetaan myös filologisissa tiedekunnissa Itä-Suomen yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja ruotsinkielisessaÅbo Akademi-yliopistossaTurussa. Lisäksi korkea-asteen oppilaitoksissa ja koulutuskeskuksissa on tulkkauskursseja.